Organizacje (16)


Powiatowy Urząd Pracy

Miasto: Żory

Adres: ul. Osińska 48

NIP: 6511503403

Telefon: 32 4342790

Administrator: admin@org.pl

Żorska Izba Gospodarcza

Miasto: Żory

Adres: os. Sikorskiego 52

NIP: 6511561180

Telefon: 32 43 50 306

Administrator:

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. w Żorach

Miasto: Żory

Adres: aleja Wojska Polskiego 1

NIP: 6511464608

Telefon: 32 4351566

Administrator:

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Miasto: Katowice

Adres: Wojewódzka 42

NIP: 9541300712

Telefon: 32 2510736

Administrator:

Fundacja TEANO

Miasto: Żory

Adres: Sikorskiego 52

NIP: 6511719942

Telefon: 795934389

Administrator: ik@ik.pl

Urząd Miasta

Miasto: Żory

Adres: Al.Wojska Polskiego 25

NIP: 6511706371

Telefon: 32 43 48 200

Administrator: test@organizacja001.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miasto: Żory

Adres: Księcia Przemysława 2

NIP: 6511486768

Telefon: 32 434 24 12

Administrator: mops@mops.zory.pl

Biblioteka Miejska

Miasto: Żory

Adres: Pawlikowskiego PU-13

NIP: 651-000-83-40

Telefon: 32 43 44 584

Administrator: mbp@mbpzory.pl

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych (ZCOP)

Miasto: Żory

Adres: Osiedle Władysława Sikorskiego 52

NIP: 6511668765

Telefon: 32 435 51 11

Administrator: biuro@cop.zory.pl

Miejski Ośrodek Kultury

Miasto: Żory

Adres: Dolne Przedmieście 1

NIP: 6510009658

Telefon: 32 434 19 93

Administrator: mok@mok.zory.pl

Fundacja IMAGO

Miasto: Wrocław

Adres: ul. Hallera 123

NIP: 6342834680

Telefon: 507 472 522

Administrator: admin@imago.pl

FUNDACJA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

Miasto: Poznań

Adres: Sieradzka 4c

NIP: 7642665762

Telefon: 61 662 11 60

Administrator: admin@fps.pl

FUNDACJA AKTYWIZACJA

Miasto: Warszawa

Adres: Chałubińskiego 9 lok. 9A

NIP: 527-13-11-973

Telefon: 654 75 51

Administrator: admin@aktywizacja.pl

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych

Miasto: Rybnik

Adres: Kościuszki 22/5

NIP: 642-27-60-825

Telefon: 739-55-12

Administrator: admin@cris.pl

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju SYNERGIA

Miasto: Katowice

Adres: ul. Poniatowskiego 34/2

NIP: 625-23-33046

Telefon: 32 229 84 25

Administrator: admin@synergia.pl

Uzupełnij

Miasto:

Adres: Uzupełnij

NIP:

Telefon:

Email:

WWW:

Administrator: lene@autowb.com